Xiwweyex_normal

Dấu hiệu bệnh trĩ nội

34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dấu hiệu bệnh trĩ nội thường bao gồm: chảy máu hậu môn, sa búi trĩ,...