I1mgqwfq_normal

phuong

Ho Chi Minh, Vietnam

phá thai 16 tuần tuổi là việc có nhiều rủi ro vì thai đã lớn và hình thành rõ nét sự sống. Tuy nhiên. vẫn có thể phá thai 16 tuần được nhờ các kĩ thuật hiện đại và bác sĩ giỏi. Tuyệt đối không nên phá thai 16 tuần tại các cơ sở kém vì sẽ gây ra biến chứng thậm chí vô sinh